Vacature

2-4-2024

Vakleerkracht bewegingsonderwijs in Amsterdam
0.4-0.6

Admiraal de Ruyterschool

<strong>De Admiraal de Ruyterschool is een gemengde school en bevindt zich in een monumentaal pand in het hart van de Baarsjes</strong>.<br />Wij bieden een inspirerende en uitdagende plek en werken met zorg aan het uitbreiden van de mogelijkheden van ieder kind. We hechten er aan om ons blijvend te ontwikkelen door in gesprek te gaan met:<br />- leerlingen: onze kinderraad; door af te stemmen op de onderwijs- en zorgbehoeften.<br />- ouders: als partners in de opvoeding; als klankbord; in de medezeggenschapsraad; de ouderraad op school; als vrijwilliger of&nbsp; &nbsp; &nbsp;gewoon als gesprekspartner.<br />-het team: door voortdurend op een onderzoeksmatige wijze aan onze kwaliteit te werken.<br /><br /><strong>Onderwijs op maat&nbsp;</strong><br />Wie moeite heeft met een bepaald vak krijgt extra hulp en oefenstof. Wie goed kan leren, krijgt extra uitdagende opdrachten. Dit geldt met name voor de vakken taal, lezen en rekenen. De school volgt vorderingen van leerlingen systematisch en nauwgezet om goed op de hoogte te blijven en eventuele achterstanden op tijd te signaleren.<br />&nbsp;<br /><strong>Kleine Admiraal</strong><br />Op de voorschool De Kleine Admiraal krijgen kinderen plezier in samen spelen en leren en wordt veel aandacht besteed aan het leren van de Nederlandse taal. Zo&rsquo;n goede voorbereiding op de basisschool geeft leerlingen een zeker gevoel waardoor zij meer kans hebben om de school met succes te doorlopen.<br />&nbsp;<br /><strong>Buitenschoolse extra&rsquo;s</strong><br />Er wordt actief gewerkt aan het zelfvertrouwen van de kinderen en ze leren samenwerken, verantwoordelijkheid dragen, zelfstandig werken en positief en constructief met elkaar omgaan.<br />Een goed schoolklimaat ontstaat door persoonlijke aandacht voor vreugde en verdriet van de kinderen, maar ook door contextrijk te leren: met buitenschoolse activiteiten wordt een extra dimensie aan de leerstof gegeven. Dit maakt de horizon van elke leerling breder.

Sector

Basisonderwijs

Omschrijving

<strong>Werken op de Admiraal de Ruyterschool</strong><br> Wij zijn een gemengde buurtschool in Amsterdam West, stadsdeel de Baarsjes. De Admiraal de Ruyterschool is een academische opleidingsschool. Het doen van onderzoek met het team, de kinderen, de studenten en de docenten van de Universiteit Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam hoort bij ons curriculum. Het welbevinden van de medewerkers op de Admiraal de Ruyterschool is groot. De Admiraal de Ruyterschool is Klassewerkplek 2024 geworden. Op deze school is er een grote mate van werkgeluk, minder werkdruk en veel ruimte voor professionalisering. Het lerarentekort gaat aan onze school voorbij.

Solliciteren

Ben je geïnteresseerd en wil je aan de slag als vakleerkracht bij de Admiraal de Ruyterschool?
Behoefte aan meer informatie? Of wil je een dagje meelopen? Wij vinden het leuk om je te ontmoeten. Uiteraard mag je ook direct een mail sturen met je CV en een korte motivatie.
 
Contactpersoon: Bart Joosse
Directeur Admiraal de Ruyterschool
Bestevaerstraat 42-44
1056 HP Amsterdam
Tel: 020-6182180
E-mail: admiraalderuyter.directie@askoscholen.nl
 
Website:
www.admiraalderuyt​erschool.nl
 

Eisen

<strong>Jouw werk</strong><br> Je verzorgt de gymlessen aan groep 3 t/m groep 8 (met voorkeur) conform ons huidige rooster: maandag en vrijdag. De lessen geef je in de gymzaal van onze buurschool de Roos. Eventueel is een derde dag mogelijk. Dan gaat het om gymles aan de kleuters. Deze lessen vinden plaats in de speelzaal in ons eigen schoolgebouw.<br> &nbsp;<br> <strong>Wat voor een Leerkracht ben jij en wat neem je mee?</strong> <ul> <li>Een afgeronde ALO – opleiding</li><li>Bereid zijn om samen te werken met een leuk team</li><li>Ervaring en affiniteit met kinderen in de basisschoolleeftijd</li></ul>