1Loket voor zij-instromers in het Amsterdamse basisonderwijs

Persoonlijk advies nodig?

Onze helpdesk kan je helpen met vragen over jouw specifieke situatie.

Neem contact met ons op

Wil je als zij-instromer in beroep (ZiB) in het Amsterdamse basisonderwijs werken? Dan ben je welkom bij 1Loket, het centrale aanmeldpunt voor zij-instromers in het primair onderwijs in Amsterdam. Bij 1Loket kun je je aanmelden voor een stedelijk werken-lerentraject. Dat biedt unieke voordelen; een intermediair ondersteunt je bij het traject en je krijgt extra begeleiding van een ervaren coach. Als extra bonus sta je voor een Amsterdamse klas. Dat is het leukste dat er is; nergens vind je zoveel diversiteit, afwisseling en verschillende scholen met alle typen onderwijs. Hier maak je het verschil voor de kinderen in jouw klas. En er is altijd een school die bij jou past.

Amsterdam leidt op voor de stad

In Amsterdam leiden de basisscholen samen toekomstige leraren op voor de stad, dat hebben de schoolbesturen en de gemeente Amsterdam zo afgesproken in het Noodplan lerarentekort Amsterdam. Dit plan bevat een groot aantal maatregelen om het lerarentekort in de stad terug te dringen, het integrale zij-instroomtraject is daar één van.
Scholen die extra ruimte hebben leiden zij-instromers op voor scholen die deze ruimte door het lerarentekort niet hebben. Voor zij-instromers is een kwalitatief sterk zij-instroomtraject ontwikkeld met extra begeleiding. Om zij-instromers helder en eenduidig te informeren, is 1Loket opgezet, waar alle kennis en ervaring van de stad op het gebied van zij-instromen in het Amsterdamse basisonderwijs is samengebracht. Zo investeert het Amsterdamse basisonderwijs in gemotiveerde leerkrachten voor de toekomst.

Wil je weten hoe je als zij-instromer in het Amsterdamse basisonderwijs aan de slag kunt? Kom dan naar een voorlichtingsbijeenkomst van 1Loket. Meld je aan

liever-voor-de-klas-1


5 redenen om zij-instromer in Amsterdam te worden

  • Je krijgt via 1Loket persoonlijk advies, informatie en begeleiding van een intermediair.
  • Je volgt een traject op maat van goede kwaliteit. Dit traject is ontworpen door de Amsterdamse basisscholen en lerarenopleidingen.
  • Je krijgt een persoonlijke coach uit de stedelijke begeleidingspool, naast de reguliere begeleiding vanuit de school. Het gaat om 18 uur begeleiding in het voortraject, 60 uur in het eerste jaar en 30 uur in het tweede jaar. In het eerste jaar als bekwaam leraar krijg je nog 15 uur coaching.
  • Je wordt opgeleid voor het Amsterdamse onderwijs en dat brengt voordelen met zich mee. Voor Amsterdamse leraren is er een voorrangsregeling voor een woning in de stad, een extra reiskostenvergoeding en een jaarlijkse grotestedentoelage (een geldbedrag).
  • Als Amsterdamse leerkracht heb je extra loopbaanperspectief met mooie ontwikkelingsprogramma’s: kijk maar eens op leraareenkleurrijkberoep.nl.

Bekijk meer ervaringsverhalen.

Voorlichtingsbijeenkomst

Wil je als zij-instromer in beroep (ZiB) in het Amsterdamse basisonderwijs aan de slag? Geef je dan op voor een maandelijkse voorlichtingsbijeenkomst van 1Loket; daar krijg je belangrijke informatie over het Amsterdamse zij-instroomtraject in beroep (ZiB) voor het basisonderwijs en je krijgt een goede indruk van wat het traject inhoudt. Op basis daarvan kun je besluiten of je je wilt aanmelden voor het zij-instroomtraject in beroep (ZiB).

Als je na de voorlichtingsbijeenkomst wilt zij-instromen in het Amsterdamse onderwijs, dan kun je je aanmelden bij 1Loket. Dat kan via de helpdesk van lievervoordeklas, of je kunt jezelf aanmelden.

1 – Verdiepen

Opleidingseisen

Om in aanmerking te komen voor het zij-instroomtraject (ZiB), moet je minimaal over een afgerond hbo- of wo-diploma beschikken.

Voorlichtingsbijeenkomst

Meld je aan voor een maandelijkse voorlichtingsbijeenkomst van 1Loket; daar krijg je belangrijke informatie over het Amsterdamse zij-instroomtraject en krijg je een goede indruk van wat het traject inhoudt. Op basis daarvan kun je besluiten of je je wilt aanmelden voor het zij-instroomtraject.

2 - Aanmelden 1Loket

Als je wilt zij-instromen in het Amsterdamse onderwijs, dan kun je je aanmelden bij 1Loket. Dat kan via de helpdesk van lievervoordeklas, of je kunt jezelf aanmelden.

3 – Voorselectie

Voorselectiegesprek

De intermediair van 1Loket nodigt je uit voor een voorselectiegesprek. Dat gaat over je geschiktheid en motivatie. Voldoet je cv aan de eisen? Ben je voldoende gemotiveerd? Kloppen je verwachtingen van het vak met de praktijk? Biedt jouw privésituatie ruimte om dit traject te doorlopen? Na afloop krijg je een advies voor het zij-instroomtraject. Als je een negatief advies krijgt, kan de deeltijdpabo een goed alternatief zijn.

Begeleiding door 1Loket

Als Amsterdamse kandidaat-zijinstromer word je tijdens het hele traject begeleid vanuit 1Loket door een intermediair en een coach.

Intermediair

De intermediair adviseert je en informeert over het zijinstroomtraject. De intermediair zorgt voor een persoonlijke match met een instituut of schoolbestuur voor een praktijkselectie, met een school voor het werkervaringstraject en met een coach.

Coach

Je krijgt een persoonlijke coach uit de stedelijke begeleidingspool, dit is bovenop de reguliere begeleiding vanuit de school. Deze extra coaching bedraagt 18 uur in het voortraject, 60 uur in het 1e jaar en 30 uur in het 2e jaar. In het eerste jaar als bekwaam leraar krijg je nog 15 uur coaching.


Enkele basisscholen in Amsterdam hebben het Noodplan lerarentekort Amsterdam niet ondertekend en zijn niet aangesloten bij dit zijinstroom-traject. Bij hen volg je een andere procedure. De school kan je daar meer over vertellen.

1 - Praktijkervaring en leerbijeenkomsten

Je volgt 1 tot 2 weken een praktijkselectie, dat is een korte intensieve cursus waarbij je kennismaakt met de praktijk en leert lesgeven. Je loopt mee op een school en volgt leerbijeenkomsten. Het doel is dat je ervaart of het vak leerkracht bij jou past en of je geschikt bent om voor de klas te staan. Op basis daarvan krijg je een go of no go voor het werkervaringstraject.

2 - Werkervaringstraject

Het werkervaringstraject duurt 3 tot 3,5 maand, je loopt minimaal 2 dagen per week met een leerkracht mee en staat zo nu en dan zelfstandig voor de klas. Ondertussen bouw je aan een porfolio en leg je toetsen af, waaronder de wisCAT (pabo rekentoets.)

3 - Geschiktheidsonderzoek

Als je het werkervaringstraject positief afrondt, dan mag je bij een pabo in Amsterdam naar keuze het geschiktheidsonderzoek aanvragen. Minimaal twee assessoren nemen dit af. Leg je het geschiktheidsonderzoek met goed gevolg af? Dan ontvang je de geschiktheidsverklaring waarmee je het ZiB-traject (zij-instroom in beroep) kunt starten.

4 - De opleiding

Voordat je begint, stel je in overleg met de pabo en het schoolbestuur een tripartite overeenkomst op. Daarin leg je de afspraken vast rondom opleiding en begeleiding. De pabo-opleiding combineer je met een baan voor de klas. Je krijgt een regulier lerarensalaris voor de uren dat je werkt. De salaristabellen voor het primair onderwijs kun je vinden op de website van de PO Raad. Je moet het ZiB-traject binnen 2 jaar afronden. Aan het eind van het traject leg je een bekwaamheidsonderzoek af, om aan te tonen dat je over de competenties van een leraar beschikt. Als je het bekwaamheidsonderzoek succesvol afrondt, krijg je een zij-instroomcertificaat en ben je bevoegd leerkracht.