Vrije Universiteit

Heb je een wo-achtergrond en wil je aan de slag in het onderwijs? De Vrije Universiteit biedt je via de Universitaire Lerarenopleidingen (ULO) verschillende opleidingen om je lesbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs te halen.

Master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs

Heb je een wo-master of doctoraalopleiding die aansluit bij een schoolvak, dan kun je de 1-jarige master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs (Leraar VHO) doen. Na afronding van deze opleiding ontvang je een eerstegraads lesbevoegdheid, waarmee je mag lesgeven aan alle klassen van de havo en het vwo, vmbo, mbo, volwasseneneducatie en praktijkonderwijs.
Meer informatie

Master Science en Education

Heb je een bachelordiploma in een bètavak, dan kun je deze tweejarige master doen. Deze master leidt je in twee jaar op tot én vakspecialist én leraar in een bètavak. Je beschikt straks over een eerstegraads lesbevoegdheid in de vakken aardrijkskunde, natuurkunde, scheikunde of wiskunde. Aan kansen op een baan dan geen gebrek. Er zijn nog meer mogelijkheden voor post-bachelor of post-master onderwijs, en er is de optie om een minor binnen je bachelor te volgen.
Meer informatie

Educatieve Master Primair Onderwijs (EMPO)

Heb je een wo bachelor in sociale wetenschappen en wil je deze kennis inzetten als leraar in het basisonderwijs? Dan is de Educatieve Master Primair Onderwijs (EMPO) iets voor jou. Dit is een tweejarige opleiding tot academische leraar basisonderwijs waarin je systematisch en kritisch onderzoek doet naar complexe vraagstukken uit de onderwijspraktijk. De EMPO is een samenwerking tussen de afdelingen Pedagogische wetenschappen en Onderwijswetenschappen van drie universiteiten: de Vrije Universiteit Amsterdam, de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Leiden. De opleiding start in september 2022. Heb je interesse, meld je dan aan voor een van de drie voorlichtingsbijeenkomsten.
Meer informatie

Universitaire pabo

Voor vwo’ers die graag een academische opleiding willen doen en interesse hebben om als leraar in het basisonderwijs te werken, is er de universitaire pabo. De universitaire pabo is een bacheloropleiding die opleidt tot een hbo-diploma leraar basisonderwijs én tot een wo bachelor Pedagogische Wetenschappen.
Meer informatie

Minor Educatie

Sta je ingeschreven bij een bacheloropleiding die aansluit bij een schoolvak? Dan kan je tijdens je opleiding een minor Educatie volgen waarmee je kennismaakt met de praktijk en theorie van het leraarsberoep. Als je de minor Educatie hebt gedaan, krijg je bij het afronden van je bachelor een beperkte tweedegraads lesbevoegdheid voor onderbouw havo-vwo en voor vmbo-tl.
Meer informatie

Educatieve module

Als je al een wo bachelor in een schoolvak hebt afgerond, dan kun je via de Educatieve Module een beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid behalen. Het programma is hetzelfde als het programma van de Minor Educatie (voor studenten in hun derde bachelorjaar).
Meer informatie

docent_scholier_lachend