Vrije Universiteit

Heb je een wo-achtergrond en wil je aan de slag in het onderwijs? De Vrije Universiteit biedt je via de Universitaire Lerarenopleidingen (ULO) verschillende opleidingen om je lesbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs te halen.

Master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs
Heb je een WO-master of doctoraalopleiding die aansluit bij het schoolvak, dan kun je 1-jarige master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs (Leraar VHO) doen. Na afronding van deze opleiding ontvang je een eerstegraads lesbevoegdheid, waarmee je mag lesgeven aan alle klassen van de havo en het vwo, vmbo, mbo en volwasseneneducatie en praktijkonderwijs.
Meer informatie

Master Science en Education
Heb je een bachelordiploma in een bètavak, dan kun je deze tweejarige master doen. Deze master leidt je in twee jaar op tot én vakspecialist én leraar in een bètavak. Je beschikt straks over een eerstegraads lesbevoegdheid in de vakken Aardrijkskunde, Natuurkunde, Scheikunde of Wiskunde. Aan kansen op een baan dan geen gebrek. Er zijn nog meer mogelijkheden voor post-bachelor of post-master onderwijs, en er is de optie om een minor binnen je bachelor te volgen.
Meer informatie

Universitaire Pabo
Voor vwo-ers die graag een academische opleiding willen doen en interesse hebben om als leraar in het basisonderwijs te werken, is er de universitaire pabo. De universitaire pabo is een bacheloropleiding die tot een hbo-diploma leraar basisonderwijs én een bachelor Pedagogische Wetenschappen opleidt.
Meer informatie

Minor educatie
Sta je ingeschreven bij een bacheloropleiding die aansluit bij een schoolvak? Dan kan je tijdens je opleiding een minor Educatie volgen waarmee je kennis maakt met de praktijk en theorie van het leraarsberoep. Als je de minor Educatie hebt gedaan, krijg je bij het afronden van je bachelor een beperkte tweedegraads lesbevoegdheid voor onderbouw havo-vwo en voor vmbo-tl.
Meer informatie

Educatieve module
Als je de WO-bachelor in een schoolvak al hebt afgerond, dan kun je via de Educatieve Module een beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid behalen. Het programma is hetzelfde als het programma van de Minor Educatie (voor studenten in hun derde bachelorjaar).

docent_scholier_lachend