Hogeschool van Amsterdam

Leraar worden op het voortgezet onderwijs, of het basisonderwijs, op de Hogeschool van Amsterdam vind je de lerarenopleiding die bij jou past.

Opleiding leraar voortgezet onderwijs tweedegraads

Heb je minimaal een havo- vwo of mbo niveau 4 diploma óf heb je met succes de 21+toets afgerond, dan kun je hbo bachelor leraar voortgezet onderwijs tweedegraads in een van de schoolvakken doen. Na afronding van deze opleiding mag je lesgeven aan het vmbo, praktijkonderwijs en de onderbouwklassen van de havo en het vwo, vmbo, mbo en volwasseneneducatie en praktijkonderwijs.
Meer informatie

Opleiding leraar voortgezet onderwijs eerstegraads
Heb je de ambitie om je eerstegraadsbevoegdheid te gaan halen, waarmee je je vakkennis verdiept en je je vakdidactische kwaliteiten vergroot? Dan kun je een masteropleiding in deeltijd doen aan de HvA. Om toegelaten te worden, heb je een tweedegraads bevoegdheid nodig of een wo bachelor in hetzelfde vakgebied. De master duurt 2,5 jaar en heeft een flexibel programma dat je kunt volgen naast je werk.
Meer informatie

Opleiding leraar basisonderwijs (pabo)
Je kunt bij de HvA kiezen of je deze opleiding in vier jaar afrondt (voltijd) of in drie jaar (deeltijd). Naast het basisprogramma heb je ook de mogelijkheid om je te specialiseren in verschillende onderwijsconcepten. Denk aan montessori-, dalton- of ontwikkelingsgericht onderwijs. Maar ook een leeftijdsprofilering (jonge of oudere kinderen), vakprofilering (bèta, taal, cultuur, bewegen en gezondheid, en Engels) en een minor zijn mogelijk. Meer informatie


Universitaire Pabo van Amsterdam
Ook vwo-ers kunnen bij de HvA terecht. Heb je interesse in een academische opleiding en wil je als leraar in het basisonderwijs te werken, combineer dan de pabo met een bachelor Pedagogische Wetenschappen aan de UvA.
Meer informatie

Overige trajecten
De Hogeschool van Amsterdam biedt ook een breed pallet aan na- en bijscholingstrajecten aan, bijvoorbeeld voor zij-instromers in het primair- en voortgezet onderwijs of voor onderbevoegde docenten.

docent_scholier