Universiteit van Amsterdam

Heb je een wo-achtergrond en wil je aan de slag in het onderwijs? De Universiteit van Amsterdam biedt je via de Interfacultaire Lerarenopleidingen (ILO) verschillende opleidingen om je lesbevoegdheid voor het onderwijs te halen.

Master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs
Heb je een WO-master of doctoraalopleiding die aansluit bij een schoolvak, dan kun je de 1-jarige master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs (Leraar VHO) doen. Na afronding van deze opleiding ontvang je een eerstegraads lesbevoegdheid, waarmee je mag lesgeven aan alle klassen van de havo en het vwo, vmbo, mbo en volwasseneneducatie en praktijkonderwijs.
Meer informatie

Voor IT-ers met een universitaire bachelor Informatica (of aanverwante bachelor), die tevens in het bezit zijn van een masterdiploma is er een speciaal programma ontwikkeld om in twee jaar tijd je eerstegraads lesbevoegdheid te halen voor het schoolvak Informatica.
Meer informatie

Master Educatie en communicatie
Heb je een bachelor-diploma Nederlands, Engels, Frans, Duits of Geschiedenis, dan kun je de tweejarige master Educatie en communicatie doen. Je combineert een master in je vakgebied met de lerarenopleiding aan de UvA. Na afronding ontvang je een masterdiploma met een eerstegraads lesbevoegdheid. Je kunt dan lesgeven aan alle klassen van de havo en het vwo, vmbo, mbo en volwasseneneducatie en praktijkonderwijs. Er zijn nog meer mogelijkheden voor post-bachelor of post-master onderwijs en er is de optie om een minor binnen je bachelor te volgen.
Meer informatie

Universitaire Pabo van Amsterdam
Voor vwo-ers die graag een academische opleiding willen doen en interesse hebben om als leraar in het basisonderwijs te werken, is er de universitaire pabo. De universitaire pabo is een bacheloropleiding die opleidt tot een hbo-diploma leraar basisonderwijs én tot een WO bachelor Pedagogische Wetenschappen.
Meer informatie

Minor educatie
Sta je ingeschreven bij een bacheloropleiding die aansluit bij een schoolvak? Dan kan je tijdens je opleiding een minor Educatie volgen waarmee je kennis maakt met de praktijk en theorie van het leraarsberoep. Als je de minor Educatie hebt gedaan, krijg je bij het afronden van je bachelor een beperkte tweedegraads lesbevoegdheid voor onderbouw havo-vwo en voor vmbo-tl.
Meer informatie

Educatieve module
Als je de WO-bachelor in een schoolvak al hebt afgerond, dan kun je via de Educatieve Module een beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid behalen. Het programma is hetzelfde als het programma van de Minor Educatie (voor studenten in hun derde bachelorjaar).

docent_scholier