Universiteit van Amsterdam

Heb je een wo-achtergrond en wil je aan de slag in het onderwijs? De Universiteit van Amsterdam biedt je verschillende opleidingen om je lesbevoegdheid voor het primair of voortgezet onderwijs te halen.

Minor educatie

Sta je ingeschreven bij een bacheloropleiding die aansluit bij een schoolvak? Dan kan je tijdens je opleiding een minor Educatie volgen waarmee je kennis maakt met de praktijk en theorie van het leraarsberoep. Als je de minor Educatie hebt gedaan, krijg je bij het afronden van je bachelor een beperkte tweedegraads lesbevoegdheid waarmee je mag lesgeven in de onderbouw havo-vwo en op alle schooltypen van het vmbo. Daarnaast levert het afronden van de minor Educatie een vrijstelling van 30 EC op bij de master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs.
Meer informatie

Educatieve module

Als je al een wo-bachelor in een schoolvak hebt afgerond, dan kun je via de Educatieve Module een beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid behalen. Het programma is hetzelfde als het programma van de minor Educatie.

Master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs

Heb je een wo-master of doctoraalopleiding die aansluit bij een schoolvak, dan kun je de master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs (LVHO) doen (1 jaar in voltijd of 2 jaar in deeltijd). Na afronding van deze opleiding ontvang je een eerstegraads lesbevoegdheid, waarmee je mag lesgeven aan alle klassen van de havo en het vwo, vmbo, mbo, volwasseneneducatie en praktijkonderwijs. Heb je de minor Educatie of Educatieve module gevolgd, dan is deze master in een halfjaar af te ronden.
Meer informatie

Master Educatie en communicatie

Heb je in je bachelordiploma minimaal 60 EC aan vakken behaald op het vakgebied waar je in wilt lesgeven, dan kun je de tweejarige master Educatie en communicatie doen. Je combineert een master in je vakgebied met de lerarenopleiding aan de UvA. Na afronding ontvang je een masterdiploma met een eerstegraads lesbevoegdheid. Je kunt dan lesgeven aan alle klassen van de havo en het vwo, vmbo, mbo, volwasseneneducatie en praktijkonderwijs.
Meer informatie

Universitaire pabo van Amsterdam

Voor vwo'ers die graag een academische opleiding willen doen en interesse hebben om als leraar in het basisonderwijs te werken, is er de universitaire pabo. De universitaire pabo is een bacheloropleiding die opleidt tot een hbo-diploma leraar basisonderwijs én tot een wo-bachelor Pedagogische Wetenschappen.
Meer informatie

Educatieve Master Primair Onderwijs (EMPO)

Heb je een wo-bachelor in sociale wetenschappen en wil je deze kennis inzetten als leraar in het basisonderwijs? Dan is de Educatieve Master Primair Onderwijs (EMPO) iets voor jou. Dit is een tweejarige opleiding tot academische leraar basisonderwijs waarin je systematisch en kritisch onderzoek doet naar complexe vraagstukken uit de onderwijspraktijk. De EMPO is een samenwerking tussen de afdelingen Pedagogische wetenschappen en Onderwijswetenschappen van drie universiteiten: de Vrije Universiteit Amsterdam, de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Leiden. Heb je interesse, kom dan naar de voorlichtingsbijeenkomst.
Meer informatie

docent_scholier