Universiteit van Amsterdam

Heb je een wo-achtergrond en wil je aan de slag in het onderwijs? De Universiteit van Amsterdam biedt je via de Interfacultaire Lerarenopleidingen (ILO) verschillende opleidingen om je lesbevoegdheid voor het onderwijs te halen.
Ook kun je een beperkte tweedegraads lesbevoegdheid halen door het volgen van een educatieve minor.

Master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs

Heb je een WO-master of doctoraalopleiding die aansluit bij een schoolvak, dan kun je de 1-jarige master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs (Leraar VHO) doen. Na afronding van deze opleiding ontvang je een eerstegraads lesbevoegdheid, waarmee je mag lesgeven aan alle klassen van de havo en het vwo, vmbo, mbo en volwasseneneducatie en praktijkonderwijs.


Master Educatie en communicatie

Heb je een bachelor-diploma Nederlands, Engels, Frans, Duits of Geschiedenis, dan kun je de tweejarige master Educatie en communicatie doen. Je combineert een master in je vakgebied met de lerarenopleiding aan de UvA. Na afronding ontvang je een masterdiploma met een eerstegraads lesbevoegdheid. Je kunt dan lesgeven aan alle klassen van de havo en het vwo, vmbo, mbo en volwasseneneducatie en praktijkonderwijs. Er zijn nog meer mogelijkheden voor post-bachelor of post-master onderwijs en er is de optie om een minor binnen je bachelor te volgen. Alle informatie vind je op:

Meer informatie

Universitaire Pabo van Amsterdam

Voor vwo-ers die graag een academische opleiding willen doen en interesse hebben om als leraar in het basisonderwijs te werken, is er de universitaire pabo. De universitaire pabo is een bacheloropleiding die opleidt tot een hbo-diploma leraar basisonderwijs én tot een WO bachelor Pedagogische Wetenschappen.
docent_scholier