Studiefinanciering & subsidies

Wil je leraar worden? Dan heb je een grote kans dat je in aanmerking komt voor studiefinanciering of subsidies. Hieronder ontdek je de mogelijkheden. Of check in de regelingenhulp van DUO voor welke financieringsmogelijkheden je in aanmerking komt.

Persoonlijk advies nodig?

Onze helpdesk kan je helpen met vragen over jouw specifieke situatie.

Neem contact met ons op

Heb je al kennis en ervaring die aansluit bij een vak in het voortgezet onderwijs, maar heb je nog geen lesbevoegdheid? Vaak is er dan alleen een kort scholingstraject nodig om bevoegd te worden. Enkele voorbeelden:

  • Als je een pabo-diploma hebt, kun je een kort scholingstraject volgen om les te mogen geven in de onderbouw van het vmbo (basis en kader).
  • Heb je een bachelordiploma in een schoolvak? Dan kun je de educatieve module volgen om een (beperkte) tweedegraads onderwijsbevoegdheid te halen. Deze module is te volgen aan de UvA en de VU.
  • Als je een vooropleiding, studierichting of module hebt gevolgd die aansluit bij een schoolvak, kun je een kort scholingstraject volgen om vakdocent te worden in het vo.

Voor deze korte trajecten kun je de subsidie kort scholingstraject vo aanvragen. Daarmee krijg je het grootste deel van de scholingskosten vergoed.

Lees meer op de website van DUO.

Je kunt de tegemoetkoming leraren aanvragen als je een lerarenopleiding volgt en geen recht meer hebt op studiefinanciering. In de praktijk is deze regeling daarom geschikt voor zij-instromers en mensen met een hbo- of wo-diploma in een andere richting die nu hun bevoegdheid voor leraar willen halen.

De tegemoetkoming studiekosten leraren is een inkomensafhankelijke gift. Je ontvangt deze gift alleen over de periode van inschrijving tot maximaal 24 maanden. Je moet de tegemoetkoming binnen 48 maanden helemaal gebruiken.

Lees op de website van DUO meer over de tegemoetkoming en de voorwaarden.

Heb je een opleiding aan het hbo of de universiteit afgerond en wil je aansluitend een lerarenopleiding doen? Je kunt 12 maanden extra studiefinanciering krijgen als je een inhoudelijk verwante bachelor- of masteropleiding hebt gevolgd.

Op de website van DUO lees je meer over de extra studiefinanciering en de voorwaarden.

Wil je een opleiding gaan volgen, maar heb je geen recht meer op reguliere studiefinanciering? Dan kun je onder bepaalde voorwaarden gebruikmaken van het levenlanglerenkrediet.

Per jaar kun je het bedrag lenen dat je aan collegegeld of lesgeld moet betalen. Het levenlanglerenkrediet wordt aan het eind van elke maand uitbetaald. Je ontvangt dan maandelijks een twaalfde deel van het collegegeld of lesgeld dat je moet betalen.

Je hebt recht op het levenlanglerenkrediet voor de duur van je opleiding. Voor de meeste opleidingen is dit 4 jaar. Doe je een deeltijdopleiding aan hbo of universiteit, dan krijgt je 1 jaar extra. Je moet het krediet wel ieder jaar opnieuw aanvragen.

Op de website van DUO lees je meer over het levenlanglerenkrediet en de voorwaarden.

Ben je al docent of heb je een onderwijsbevoegdheid en wil je een hbo- of wo-opleiding gaan volgen? Dan kun je de Lerarenbeurs aanvragen. Als je docent in het vo wilt worden, is de Lerarenbeurs te gebruiken in de volgende situaties:

  • Je hebt al een pabo-opleiding en gaat nu een lerarenopleiding doen.
  • Je bent docent in het hbo en wilt een lerarenopleiding gaan volgen.
  • Je hebt een tweedegraads bevoegdheid en wilt een opleiding volgen om eerstegraads docent te worden.

De Lerarenbeurs is niet te gebruiken in combinatie met andere regelingen.

Op de website van DUO lees je meer over de Lerarenbeurs en de voorwaarden.

Als je een onderwijsassistent bent die de pabo gaat doen en je bent in dienst bij een schoolbestuur, dan kan je bestuur een subsidie van € 20.000 aanvragen. Met dat bedrag kan je bestuur jouw collegegeld en een aantal studieverlofuren vergoeden.
Lees meer op de website van DUS-I