Vacature

16-4-2024

Leerkracht groep 5 in Amsterdam
0,6

Kindcentrum Bekkers

<strong>Waar Kindcentrum Bekkers voor staat</strong><br />Wij geven kinderen een stevige basis. We werken samen met ouders. Ons onderwijs richt zich op het ontdekken van talenten en van de wereld: dat zie je terug in ons onderwijs met veel vakleerkrachten.<br />We hebben hoge verwachtingen van onze kinderen en stimuleren hen om keuzes te maken die bij ze passen. Onze school is een oefenplaats: een omgeving waar leerlingen zichzelf leren kennen, hun zelfvertrouwen ontwikkelen en een stevige kennisbasis verwerven.<br /><br /><strong>Wat maakt Kindcentrum Bekkers goed?</strong><br />Het onderwijs in de kleutergroepen is rijk. We leren in de school en op het plein en bij ieder thema gaan we op pad in de buurt.<br />Ook groep 3-8 leert buiten het leslokaal. Iedere groep heeft een eigen moestuin waar we leren over de natuur, en ook oefenen met rekenen, plannen en samenwerken.<br />We zijn sterk in passend onderwijs. De Waterlandpleinbuurt is een diverse buurt. Voor alle kinderen bieden wij passend onderwijs. Om de talenten van alle kinderen op hoog niveau te ontwikkelen, ongeacht het niveau waarmee zij de school binnenkomen. We werken met een Denk-lab, Doe-lab en Talenten-lab. We hebben extra ondersteuning in de groepen.<br />Naast aandacht voor de kernvakken werken er vakleerkrachten op onze school voor de brede ontwikkeling van de kinderen: o.a. digitale geletterdheid, beeldende vorming, techniek, muziek en bewegingsonderwijs.<br />&nbsp;<br /><strong>Soepel naar voortgezet onderwijs</strong><br />De school bevordert een soepele overgang naar het voortgezet onderwijs met een specifieke werkwijze. Kortweg komt deze erop neer dat leerkrachten van groep 8 er niet alleen voor staan. Ook leerkrachten die kinderen vanaf groep 6 hebben lesgegeven, intern begeleiders en directieleden beslissen mee over de schoolkeuze van een leerling. Daarbij heeft de leerkracht van groep 8 een doorslaggevende stem. Dit werkt en levert succes op.

Sector

Basisonderwijs

Omschrijving

<strong>leerkracht groep 5 0,6 FTE</strong><br> <strong>Leerkracht middenbouw – begeleiden van spelende kinderen en prikkelen van hun nieuwsgierigheid</strong><br> &nbsp;<br> In groep 5 zijn de kinderen ontvankelijk voor verhalen en avonturen. Een belangrijke fase om creativiteit en fantasie te stimuleren. Jongens en meiden spelen allemaal samen en er is (nog) weinig gedoe in groepsdynamiek.&nbsp;<br> We maken de wereld van de kinderen groter met het vak wereldoriëntatie. De kinderen krijgen meer feitenkennis en gaan op onderzoek uit. In de middenbouw leggen we de basis voor studievaardig-heden.<br> We zijn op zoek naar een collega die de kinderen enthousiast en nieuwsgierig maakt naar kennis en algemene ontwikkeling.<br> <br> <strong>De functie van leerkracht bij Kindcentrum Bekkers</strong><br> Onze leerkrachten concentreren zich op de groepsdynamiek en basisvaardigheden: leesbegrip, uitdrukkingsvaardigheid, rekenen, wereldburgerschap. Vakdocenten komen voor bewegingsonderwijs, digitale geletterdheid, beeldende vorming en muziek.<br> We hebben hoge ambities voor onze leerlingen, we vragen veel van onze collega’s, maar iedere ochtend staan we met elkaar klaar om ze verder vooruit te helpen.

Solliciteren

Bel, zoom of Team met Riemke de Vries, directeur 06 54968040.
Kom langs en maak kennis met de school en de groep.
We wachten op je!

Eisen

<strong>Dit ben jij: </strong> <ul> <li>Je hebt een aanpak waarmee je leerlingen verantwoordelijkheid geeft en zelfstandigheid bijbrengt;</li><li>Het ‘verschil’ maken in het onderwijs is een belangrijke reden voor jou om les te geven;</li><li>Je kunt tegen een stootje: soms komt de straatcultuur de school binnen;</li><li>Het begeleiden van de persoonsvorming zie je als belangrijk deel van je taak;</li></ul> &nbsp;<strong>Wat mag jij van ons verwachten? </strong> <ul> <li>Op Kindcentrum Bekkers sta je er nooit alleen voor!</li><li>Het is echt leuk werken bij ons op school. Het pedagogisch klimaat is top, de samenwerking tussen collega’s is ongekend! We kunnen áltijd bij elkaar aankloppen. Dat klinkt bijna te mooi om waar te zijn, maar het is echt zo.</li></ul> <ul> <li>Een gesprek over je loopbaanwensen en de invulling van je werkzaamheden. We zoeken mensen die zich willen verbinden aan ons kindcentrum en gebruik willen maken van de ruimte die dat biedt. We hebben mogelijkheden voor specialisatie en verbreding van je inzet.</li></ul> <ul> <li>De ontwikkeling van onze leerlingen is een team-effort: we kennen (bijna) alle leerlingen van de hele school. Zeer ervaren IB’ers zijn een vraagbaak voor collega’s en ouders. Leerkrachtondersteuners organiseren de extra ondersteuning die nodig is voor kinderen met dyslexie, een OPP of een handelingsplan. We werken nauw samen met vaste gedragsspecialisten, orthopedagogen, hoogbegaafdheidspecialisten.</li></ul>