Vacature

16-4-2024

Leerkracht groep 4 in Amsterdam
1.0

Kindcentrum Bekkers

<strong>Waar Kindcentrum Bekkers voor staat</strong><br />Wij geven kinderen een stevige basis. We werken samen met ouders. Ons onderwijs richt zich op het ontdekken van talenten en van de wereld: dat zie je terug in ons onderwijs met veel vakleerkrachten.<br />We hebben hoge verwachtingen van onze kinderen en stimuleren hen om keuzes te maken die bij ze passen. Onze school is een oefenplaats: een omgeving waar leerlingen zichzelf leren kennen, hun zelfvertrouwen ontwikkelen en een stevige kennisbasis verwerven.<br /><br /><strong>Wat maakt Kindcentrum Bekkers goed?</strong><br />Het onderwijs in de kleutergroepen is rijk. We leren in de school en op het plein en bij ieder thema gaan we op pad in de buurt.<br />Ook groep 3-8 leert buiten het leslokaal. Iedere groep heeft een eigen moestuin waar we leren over de natuur, en ook oefenen met rekenen, plannen en samenwerken.<br />We zijn sterk in passend onderwijs. De Waterlandpleinbuurt is een diverse buurt. Voor alle kinderen bieden wij passend onderwijs. Om de talenten van alle kinderen op hoog niveau te ontwikkelen, ongeacht het niveau waarmee zij de school binnenkomen. We werken met een Denk-lab, Doe-lab en Talenten-lab. We hebben extra ondersteuning in de groepen.<br />Naast aandacht voor de kernvakken werken er vakleerkrachten op onze school voor de brede ontwikkeling van de kinderen: o.a. digitale geletterdheid, beeldende vorming, techniek, muziek en bewegingsonderwijs.<br />&nbsp;<br /><strong>Soepel naar voortgezet onderwijs</strong><br />De school bevordert een soepele overgang naar het voortgezet onderwijs met een specifieke werkwijze. Kortweg komt deze erop neer dat leerkrachten van groep 8 er niet alleen voor staan. Ook leerkrachten die kinderen vanaf groep 6 hebben lesgegeven, intern begeleiders en directieleden beslissen mee over de schoolkeuze van een leerling. Daarbij heeft de leerkracht van groep 8 een doorslaggevende stem. Dit werkt en levert succes op.

Sector

Basisonderwijs

Omschrijving

Voor Kindcentrum Bekkers zijn wij per 1 augustus 2024 op zoek naar een<br> &nbsp;<br> <strong>Leerkracht groep 4</strong><br> 1,0 WTF<br> &nbsp;<br> Jij realiseert je dat goed onderwijs veel bepaalt voor de toekomst van kinderen. Jouw voornaamste taak op de Bekkerschool is het begeleiden van spelende kinderen en aarzelende tieners.Juist voor de leerlingen die van huis uit minder bagage en ondersteuning in schoolse vaardigheden meekrijgen. Op kindcentrum Bekkers zitten vrolijke, getalenteerde kinderen voor wie een fijne, gemotiveerde leerkracht het verschil kan maken.<br> Lesgeven op ons kindcentrum vraagt veel: geduld, doorzettingsvermogen, professionaliteit, differentiatie, duidelijkheid en humor. Het geeft ook veel: voldoening, uitdaging, intimiteit, collegialiteit, een plek in de hemel.

Solliciteren

Interesse in onze school?

Bel, zoom of Team met Riemke de Vries, directeur 06 54968040.
Kom langs en maak kennis met de school en de groep.

We wachten op je!


 
Meer weten over ASKO? Klik dan hier.
 

Eisen

Op KC Bekkers denken we goed na over inhoud en vorm van ons onderwijs voor&nbsp; onze leerlingen. In de middenbouw draait het om verbreden van de horizon naast fantasie en spel. Zowel de sociaal-emotionele als de cognitieve ontwikkeling is van belang. Het draait bij ons om Onderwijs, Ontwikkeling én Opvoeding.<br> Wij zijn op zoek naar collega’s die een stevige partner zijn voor teamleden, voor kinderen en voor ouders.<br> <br> <strong>De functie van leerkracht bij Kindcentrum Bekkers</strong><br> Onze leerkrachten concentreren zich op de groepsdynamiek en basisvaardigheden: leesbegrip, uitdrukkingsvaardigheid, rekenen, wereldburgerschap. Vakdocenten komen voor bewegingsonderwijs, digitale geletterdheid, beeldende vorming en muziek.<br> &nbsp;<br> <strong>Dit ben jij: </strong> <ul> <li>Je hebt een aanpak waarmee je leerlingen verantwoordelijkheid geeft en zelfstandigheid bijbrengt;</li><li>Het ‘verschil’ maken in het onderwijs is een belangrijke reden voor jou om les te geven;</li><li>Je kunt tegen een stootje: soms komt de straatcultuur de school binnen;</li><li>Het begeleiden van de persoonsvorming zie je als belangrijk deel van je taak;</li><li>Je bent een teamspeler, je brengt je ervaring en mening in om te komen tot een gezamenlijke aanpak.</li></ul>