Met mijn wo-diploma en vanuit een ander beroep voor de klas

Werk je buiten het onderwijs, maar krijg je steeds meer zin om voor de klas te staan? Of heb je even geen baan en trekt het onderwijs je? Met een andere achtergrond kan je prima leraar worden. Jouw kennis en ervaring zouden zomaar een mooie meerwaarde kunnen zijn.

Om je bevoegdheid te halen kun je natuurlijk naar de pabo, maar misschien is een zij-instroomtraject meer iets voor jou. Wil je als zij-instromer in Amsterdam werken? Dan ben je welkom bij 1Loket, van daaruit kun je in aanmerking komen voor het stedelijke traject. Benieuwd naar het traject dat je als zij-instromer doorloopt? Bekijk de routekaart.

Routes

Hoe kom je voor de klas vanuit een ander beroep met een wo-diploma?

  • Doe een ZiB-traject (Zij-instroom in Beroep)
  • Volg een pabo-opleiding (in voltijd, deeltijd of verkort)
  • Als je een wo bachelor hebt in sociale wetenschappen, kun je de Educatieve Master Primair Onderwijs (EMPO) volgen.

Maak kennis met de pabo’s en universiteiten in Amsterdam

liever-voor-de-klas-2

Persoonlijk advies nodig?

Onze helpdesk kan je helpen met vragen over jouw specifieke situatie.

Neem contact met ons op

Met het ZiB-traject (Zij-instroom in Beroep) kun je alvast aan het werk in de klas terwijl je je bevoegdheid haalt. Een ideale route naar het leraarschap, omdat je al werkend (en dus mét salaris) in maximaal twee jaar je bevoegdheid behaalt. Bekijk de routekaart voor zij-instromers.

Zo stroom je in via het Amsterdamse ZiB-traject:

Fase 1 - Oriënteren en aanmelden


1 – Verdiepen

Opleidingseisen

Overweeg je om als zij-instromer in het Amsterdamse onderwijs te gaan werken? Om in aanmerking te komen moet je minimaal over een afgerond hbo of wo diploma beschikken.

Voorlichtingsbijeenkomst

Meld je aan voor een maandelijkse voorlichtingsbijeenkomst van 1Loket. Daar krijg je belangrijke informatie over het Amsterdamse zij-instroomtraject en krijg je een goede indruk van wat het traject inhoudt. Op basis daarvan kun je besluiten of je je wilt aanmelden voor het zij-instroomtraject.

2 - Aanmelden 1Loket

Als je wilt zij-instromen in het Amsterdamse onderwijs, dan kun je je aanmelden bij 1Loket. Dat kan via de helpdesk van lievervoordeklas, of een school of schoolbestuur kan dat doen.

3 – Voorselectie

Voorselectiegesprek

De intermediair van 1Loket nodigt je uit voor een voorselectiegesprek. Dat gaat over je geschiktheid en motivatie. Voldoet je cv aan de eisen? Ben je voldoende gemotiveerd? Kloppen je verwachtingen van het vak met de praktijk? Biedt jouw prive-situatie ruimte om dit traject te doorlopen? Na afloop krijg je een advies als zij-instromer. Als je een negatief advies krijgt voor het zij-instroomtraject dan kan de deeltijdpabo een goed alternatief zijn.

Begeleiding door 1Loket

Als Amsterdamse kandidaat-zijinstromer word je tijdens het hele traject begeleid vanuit 1Loket door een intermediair en een coach.

Intermediair

De intermediair adviseert je en informeert over het zijinstroomtraject. De intermediair zorgt voor een persoonlijke match met een instituut of schoolbestuur voor een praktijkselectie, met een school voor het werkervaringstraject en met een coach.

Coach

Je krijgt een persoonlijke coach uit de stedelijke begeleidingspool, dit is bovenop de reguliere begeleiding vanuit de school. Deze extra coaching bedraagt 18 uur in het voortraject, 60 uur in het 1e jaar en 30 uur in het 2e jaar. In het eerste jaar als bekwaam leraar krijg je nog 15 uur coaching.

Fase 2: Voortraject


1 - Praktijkervaring en leerbijeenkomsten

Je volgt 1 tot 2 weken een praktijkselectie, dat is een korte intensieve cursus waarbij je kennismaakt met de praktijk en leert lesgeven. Je loopt mee op een school en volgt leerbijeenkomsten. Het doel is dat je ervaart of het vak leerkracht bij jou past en of je geschikt bent om voor de klas te staan. Op basis daarvan krijg je een go of no go voor het werkervaringstraject.

2 - Werkervaringstraject

Het werkervaringstraject duurt 3 tot 3,5 maand, je loopt minimaal 2 dagen per week met een leerkracht mee en staat zo nu en dan zelfstandig voor de klas. Ondertussen bouw je aan een porfolio en leg je toetsen af, waaronder de wisCAT (pabo rekentoets.)

3 - Geschiktheidsonderzoek

Als je het werkervaringstraject positief afrond, dan mag je bij een pabo in Amsterdam naar keuze het geschiktheidsonderzoek aanvragen. Minimaal twee assessoren nemen dit af. Leg je het geschiktheidsonderzoek met goed gevolg af? Dan ontvang je de geschiktheidsverklaring waarmee je het zij-instroom in beroep-traject (ZiB) kunt starten.

4 - De Opleiding

Voordat je begint, stel je in overleg met de pabo en het schoolbestuur een tripartite overeenkomst op. Daarin leg je de afspraken vast rondom opleiding en begeleiding. De pabo-opleiding combineer je met een baan voor de klas. Je krijgt een regulier lerarensalaris voor de uren dat je werkt. De salaristabellen voor het primair onderwijs kun je vinden op de website van de PO Raad. Je moet het zij-instroom in beroep-traject binnen 2 jaar afronden. Aan het eind van het traject leg je een bekwaamheidsonderzoek af, om aan te tonen dat je over de competenties van een leraar beschikt. Als je het bekwaamheidsonderzoek succesvol afrondt, krijg je een zij-instroomcertificaat en ben je bevoegd leerkracht.

Lees meer over het ZiB-traject

Zowel de HvA als de iPabo biedt een pabo-opleiding in deeltijd aan. Je combineert dan je de studie met leren in de onderwijspraktijk - met een baan dus. De iPabo biedt een 4-jarige deeltijdopleiding. De HvA biedt ook een 3-jarige deeltijdopleiding aan.

Met een afgeronde wo-opleiding kun je de deeltijdopleiding verkort volgen, aan de iPabo of aan de Hogeschool van Amsterdam. Je haalt dan in maximaal 2,5 jaar je bevoegdheid naast je baan.

Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om de opleiding aan de pabo in voltijd te doen. Deze opleiding duurt 4 jaar. Met een wo-diploma zijn er 2 mogelijkheden:

  • Je kunt de opleiding op hbo-niveau volgen. Dat kan in Amsterdam bij de HvA en de iPabo.
  • Je kunt de universitaire pabo volgen. Dit is een combinatie van een beroepsgerichte en een wetenschappelijke opleiding, waarbij je zowel lessen volgt aan het hbo als aan de universiteit. Na afronding heb je twee bachelordiploma’s: leraar basisonderwijs en Pedagogische Wetenschappen. Lees meer over de universitaire pabo bij de HvA en de iPabo.
  • Met een wo bachelor in sociale wetenschappen kun je de Educatieve Master Primair Onderwijs (EMPO) volgen. Dit is een tweejarige opleiding tot academische leraar basisonderwijs waarin je systematisch en kritisch onderzoek doet naar complexe vraagstukken uit de onderwijspraktijk. De EMPO is een samenwerking tussen de afdelingen Pedagogische wetenschappen en Onderwijswetenschappen van drie universiteiten: de Vrije Universiteit Amsterdam, de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Leiden. De opleiding start in september 2022.