Vacature

23-6-2022

Zorgcoördinator HLW in Amsterdam
0.8-1.0

Hervormd Lyceum West

Het Hervormd Lyceum West bereidt leerlingen al 60 jaar met succes voor op hun toekomstig functioneren in de maatschappij. Het HLW is een school met een missie. De missie komt tot uiting in het profiel van de school. Via een empowermentprofiel, het zgn. Hallo Wereldconcept, wil de school al haar leerlingen extra in hun kracht zetten. Oriëntatie op jezelf, de wereld en het vervolg genereert een uitgebreid en uitdagend aanbod van activiteiten en workshops die onze leerlingen een bredere blik op de wereld bieden. Ons tweetalig onderwijs voor Vwo en Havo is eveneens een uiting van ons Hallo Wereldconcept. 

Het HLW is een lyceum gesitueerd in Amsterdam Nieuw West. "Superdiversiteit" is een kenmerk van onze school. Onze school is doorlopend op zoek naar onderwijstalent in de meest brede zin van het woord. Echte "urban professionals/potentials" zijn bij ons aan het goede adres.
Het HLW is tevens een Opleidingsschool.

Sector

Voortgezet onderwijs

Omschrijving

Je bent een proactieve collega die van aanpakken weet en medewerkers ondersteunt in het creëren van de juiste ondersteuningsmogelijkheden binnen de school. Je bent in staat om op grond van kennis, motivatie en ervaring actief en zelfstandig bij te dragen aan het vergroten van de kwaliteit van (passend) het onderwijs.
 
Taakomschrijving: 
 • Coördineert processen rondom de 2e lijn leerlingenondersteuning en werkt daarbij nauw samen met de teamleiders;
 • Coacht en ondersteunt docenten, mentoren op het gebied van leerlingenondersteuning in de 1e lijn; 
 • Stuurt een team van verschillende specialisten aan (in- en extern);
 • Verzorgt de hieruit voortvloeiende interne en externe relatieverzorging (zoals de jeugd-GGZ; het Samenwerkingsverband Amsterdam, Ouder- en Kind-team Amsterdam, GGD Amsterdam en Veilig Thuis);
 • Voert afstemmingsgesprekken met leerlingen, ouders en medewerkers over verloop/ontwikkeling van individuele leerlingen met ondersteuningsbehoeften;
 • Ondersteunt docenten, mentoren en leerjaarcoördinatoren bij het opstellen en uitvoeren van pedagogische en didactische handelingsadviezen en -plannen;
 • Organiseert, neemt deel aan  het zorgadviesteam en zit deze voor;
 • Is aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling;
 • Neemt deel aan bijeenkomsten (bijv. zorg coördinatorenoverleg regio Amsterdam-West) en bijscholingen door het Samenwerkingsverband;
 • Houdt toezicht op de uitvoering van de afspraken en regelgeving op het gebied van leerlingenondersteuning en zorgplicht binnen de school, het schoolbestuur en de Wet Passend Onderwijs; 
 
Tot slot
 • Sluitingsdatum reactietermijn woensdag 29 juni 2022
 • Voor meer informatie kunt je contact opnemen met mw. Marjan van Minnen (teamleider onderbouw met portefeuille zorg) of dhr. Lex Veldhuizen (rector van het HLW)
 • Sollicitatie richten aan mw. Anke Raap (a.raap@cedergroep.nl)   o.v.v. HLW zorgcoördinator
 
 

Eisen

Je hebt een HBO+/WO opleiding op het gebied van bijvoorbeeld pedagogiek, psychologie of onderwijskunde afgerond. Je bent bereid om je verder te ontwikkelen en door te groeien in je functie. Je hebt affiniteit met de doelgroep: leerlingen van 12 tot 19 jaar en ervaring als zorgcoördinator binnen het voortgezet onderwijs is een pré. Bij voorkeur ben je bekend met werken in de regio Amsterdam en de grootstedelijke problematiek. Je bent sterk in relatiecontact en kunt goed samenwerken met externe partijen, zoals het samenwerkingsverband en de interne en externe hulpverlening.