Vacature

14-3-2019

Roostermaker
0,8 FTE

Hervormd Lyceum West

Het Hervormd Lyceum West bereidt leerlingen al 60 jaar met succes voor op hun toekomstig functioneren in de maatschappij. Het HLW is een school met een missie. De missie komt tot uiting in het profiel van de school. Via een empowermentprofiel, het zgn. Hallo Wereldconcept, wil de school al haar leerlingen extra in hun kracht zetten. Oriëntatie op jezelf, de wereld en het vervolg genereert een uitgebreid en uitdagend aanbod van activiteiten en workshops die onze leerlingen een bredere blik op de wereld bieden. Ons tweetalig onderwijs voor Vwo en Havo is eveneens een uiting van ons Hallo Wereldconcept. 

Het HLW is een lyceum gesitueerd in Amsterdam Nieuw West. "Superdiversiteit" is een kenmerk van onze school. Onze school is doorlopend op zoek naar onderwijstalent in de meest brede zin van het woord. Echte "urban professionals/potentials" zijn bij ons aan het goede adres.
Het HLW is tevens een Opleidingsschool.

Sector

Voortgezet onderwijs

Omschrijving

Roosterzaken:
- dagrooster
- kwartaalrooster
- jaarrooster
- toetsroosters

Solliciteren

Er vindt een sollicitatiegesprek met de directie plaats, in aanwezigheid van de huidige roostermaker.

Eisen

Enige ervaring is van belang.Meelopen met de huidige roostermaker voor aanvang van de betrekking is belangrijk.