Vacature

14-3-2019

Leerkrachten Onderbouw
1,0 (0,6) Wtf

De IJdoornschool

Innoord is het bestuur van alle zestien openbare basisscholen die Amsterdam-Noord rijk is. De stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs aan ruim 4000 kinderen.
Innoord, voorheen Stichting Openbaar Onderwijs Noord, is voortgekomen uit het stadsdeel Amsterdam-Noord. Tot 2008 lag het schoolbestuur van de openbare basisscholen in Amsterdam-Noord in handen van het stadsdeel. Het jaar ervoor had de stadsdeelraad van Amsterdam-Noord besloten om het basisonderwijs te verzelfstandigen in de vorm van een bestuurscommissie. Daarom werd vanaf 1 januari 2008 de Bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam-Noord eindverantwoordelijk voor het onderwijs dat in de openbare scholen wordt verzorgd. Door de oprichting van een aparte stichting op 30 december 2010 heeft het schoolbestuur een onafhankelijkere positie gekregen. Vanaf 2 juni 2017 zijn we verder gegaan onder de naam Innoord.

De stichting is onderdeel van de Federatie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam. Ook Amsterdam West Binnen de Ring (AWBR), Samen tussen Amstel en IJ (STAIJ), Stichting Sirius, Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel en Stichting Westelijke Tuinsteden (STWT) zijn lid van deze federatie.

Visie
Ieder kind heeft een talent en e`lk talent is even belangrijk. Ongeacht afkomst, cultuur, IQ, opvoeding of geloof. Het is de kunst dat talent te vinden en tot bloei te laten komen. En dat talent te versterken. Dat schept zelfvertrouwen, zelfstandigheid en zelfbewustzijn. En dat positieve zelfbeeld zorgt later voor actieve wereldburgers die volwaardig meedoen in de maatschappij.

Missie
De toekomst voorbereiden op onze leerlingen. Dit klinkt misschien wat vreemd, maar het is vooral een statement. We willen ermee zeggen dat we met ons onderwijs invloed willen uitoefenen op de toekomt. Kinderen zijn de toekomst.
 

Sector

Basisonderwijs

Omschrijving

Algemene informatie:
De IJdoornschool is een basisschool in Amsterdam–Noord, gelegen in de wijk Nieuwendam.
De populatie van onze school is een keurige afspiegeling van de wijk. In februari 2017 zijn wij verhuisd naar een nieuw gebouw met rondom mooie speelgelegenheden voor kinderen. Het gebouw straalt duurzaamheid uit en is duurzaam. En duurzaamheid willen wij ook voor de kinderen bewerkstelligen. De groepsgrootte ligt rond de 20 leerlingen en er is voldoende begeleiding voor zowel leerkrachten als leerlingen.   

Visie:
Het concept adaptief onderwijs is richtinggevend voor de school. Het adaptief onderwijs, zoals het APS dit verwoordt, doet dienst als referentiekader voor het pedagogisch-didactisch handelen van de leerkracht.
Hierin staat centraal dat het onderwijs wordt afgestemd op de drie psychologische basisbehoeften van het kind: de behoefte aan relatie, competentie en autonomie.
Op de IJdoornschool is voldoende te ontwikkelen en we willen leerkrachten de ruimte geven het beste uit de kinderen te halen. 
 
 

Solliciteren

Meer weten
Neem contact op met Diana Bakker de directeur van de IJdoornschool (020-6363914/0621223457) of kijk op de website van onze school www.ijdoornschool.nl 
 
SOLLICITEREN
Reactietermijn: uw sollicitatie, een motivatiebrief met CV, graag zo spoedig mogelijk opsturen. Wijze van solliciteren graag per e-mail. De sollicitatie moet gericht worden aan: directie.ijdoornschool@innoord.nl.
 
 

Eisen

Wij zoeken een leerkracht die:  
  • een visie op onderwijs heeft die aansluit bij de IJdoornschool;
  • de handen uit de mouwen wil steken met het team;
  • een waardevolle collega zal zijn;
  • een collega die een L11 (LB) functie mag hebben;
  • gewend is aan het maken van en werken met groeps-/blokplannen;
  • zijn/haar klassenmanagement kan vormgeven conform het adi-model
  • zichzelf als een professional ziet in communicatie en handelen;
  • 21ste eeuwse -vaardigheden kent en heeft om b.v. het lesgeven m.b.v. tablets, Snappet, digiborden, touchscreens en computers mogelijk te maken;
  • Breed inzetbaar is en ruim denkt.
Wij zoeken een leerkracht die vanaf de Mei-vakantie vijf dagen beschikbaar is en na de zomervakantie drie dagen.