Vacature

29-2-2024

Intern Begeleider in Amsterdam
0,6-1,0

Immanuel School

De Immanuelschool is een buurtschool, in stadsdeel Nieuw-West, voorheen Geuzenveld-Slotermeer.&nbsp;<br>De school is gehuisvest in een kleurrijke omgeving en in een prachtig nieuw gebouw.&nbsp;<br><br>We willen dat onze leerlingen hun kwaliteiten ontplooien. Allereerst op het gebied van taal, lezen, schrijven en rekenen maar ook op creatief, technisch, economisch, spiritueel en sportief gebied.<br>Goede contacten met ouders vinden wij van groot belang.<br>We willen een school zijn waarin alle kinderen zich prettig en veilig voelen en zich op een positieve manier kunnen ontwikkelen.&nbsp;<br>De Immanuelschool heeft een continurooster.

Sector

Basisonderwijs

Omschrijving

De Immanuelschool is een kleinschalige school - een plek waar ieder kind gezien wordt! Er werkt een stabiel en betrokken team aan de ontwikkeling van ca. 150 leerlingen, waarbij de Intern Begeleider een essentiële schakel/brug vormt. Onze vacature is minimaal voor drie dagen, aan te vullen tot vijf dagen per week.&nbsp;<br> <br> <strong>Wat wij vragen:</strong> <ul> <li>Je beschikt over de ervaring en aantoonbare competenties om als Intern Begeleider aan de slag te gaan.&nbsp;</li><li>Je beschikt over de competenties om leiding te geven aan de ontwikkeling van de ondersteuningsstructuur binnen de hele school.</li><li>Je hebt een goed onderbouwde visie op handelingsgericht en doelgericht werken en weet deze concreet te maken voor de lespraktijk van leerkrachten en ze daarin te coachen en te begeleiden.</li><li>Je bechikt over sterk ontwikkelde communicatieve en sociale vaardigheden en weet deze effectief in te zetten in de gesprekken met ouders, leerlingen, leerkrachten en externe partijen.</li><li>Je bent in staat om, op basis van lesbezoeken, leerkrachten van feedback te voorzien waarmee de lespraktijk aan kracht wint en waarvan leerlingen profiteren.</li><li>Je bent open, collegiaal en oplossingsgericht&nbsp;</li><li>Je hebt affiniteit met de diversiteit in achtergrond van onze leerlingen</li></ul> <br> <strong>Wat wij bieden:</strong> <ul> <li>Een gemotiveerd en enthousiast team</li><li>Uitzicht op een vaste benoeming</li><li>Benoeming, salariëring en arbeidsvoorwaarden conform de CAO Primair Onderwijs met arbeidsmarkttoelage</li><li>Volop ruimte voor scholing en begeleiding - je wordt oingewerkt door een zeer ervaren en kundige Intern begeleider a.i.</li><li>Leerlingen die je werk meer dan de moeite waard maken!</li><li>Een tablet in bruikleen.</li></ul>

Solliciteren

Op basis van een eerste selectie op basis van je motivatiebrief en CV, maken we afspraken voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding door de school. Daarop volgt een tweede gesprek met een afvaardiging van het team/bestuur en zoeken we, in overleg, contact met een of enkele referenten.

Sollicitaties kunnen gemaild worden aan: immanuelschool@amosonderwijs.nl