Vacature

22-9-2022

Inkoper en Contractbeheerder voor 0,8 - 1,0 fte in Amsterdam
0,8 - 1,0 fte

ZAAM diensten

De organisatie
Stichting ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs is een organisatie met 23 scholen in Amsterdam, Zaandam en Monnickendam. Deze scholen verzorgen voor ruim 11.000 leerlingen het onderwijs, variërend van praktijkonderwijs tot gymnasium.
 
ZAAM bestaat nu 10 jaar en is een open, diverse, transparante en informele organisatie. De organisatie ontwikkelt zich naar een volgende fase waarin profilering, professionalisering en organisatie ontwikkeling centraal staan. De organisatie is er klaar voor om hier actief mee aan de slag te gaan. In deze organisatie werken ongeveer 1500 bevlogen medewerkers met een schat aan kennis, ervaring en vaardigheden. Binnen ZAAM is er veel aandacht voor ontwikkeling van eigen medewerkers.

ZAAM diensten
ZAAM diensten adviseert en ondersteunt de scholen en het College van Bestuur. ZAAM diensten bestaat uit vier afdelingen: Onderwijs & Kwaliteit, Personeel & Organisatie, Control & Administraties en Huisvesting & Facilitair. De medewerkers van ZAAM diensten zijn professionals op hun gebied en kunnen zo de scholen optimaal vrijmaken voor het geven van onderwijs aan de ruim 11.000 leerlingen van ZAAM. 

Sector

Voortgezet onderwijs

Omschrijving

ZAAM is volop in ontwikkeling. Onze doelstellingen zijn het bieden van kwalitatief goed onderwijs voor alle leerlingen, betrokken en vitale medewerkers en een gezonde en ster-ke organisatie. Hiervoor zijn onze kernwaarden richtinggevend: Solidariteit, Vertrouwen, Lef en Samen Leren. 
ZAAM diensten ondersteunt hierbij. ZAAM diensten ontzorgt. Ook ondersteunt ZAAM diensten het CvB met samenhangende processen en tevreden scholen, medewerkers en bestuurders.
Als Inkoper / Contractbeheerder draag je bij aan de ontwikkeling van ZAAM diensten door goed in te spelen op de veranderende behoefte van medewerkers en de klantvraag om te zetten in dienstverlening of producten tegen een concurrerende scherpe prijs.

Belangrijkste werkzaamheden van deze vacature:

Inkoper (ca. 70% van de werkzaamheden)
 • Je stemt af met de stakeholders zowel binnen als buiten de inkoopdiscipline en je brengt de verschillende belangen in elkaars verlengde;
 • Je inventariseert wensen en -verwachtingen en adviseert het MT hieromtrent;
 • Je bent verantwoordelijk voor de borging van de doelstellingen op het gebied van kwaliteit, tevredenheid en betrouwbaarheid van de leveringen in het inkoopproces;
 • Je ontwikkelt standaard hulpmiddelen, stelt inkoop- en aanbestedingsprocedures op en maakt (het belang van goede) inkoopprocessen inzichtelijk;
 • Je adviseert het MT in het te volgen aanbestedingstraject en geeft daar uitvoering aan;
 • Je stelt kwalitatief goede inkoop- en aanbestedingsdocumenten op;
 • Je stuurt het inkoopproces, waarbij je de regie voert over de beoordeling van de offertes en zorgdraagt voor een onderbouwde beoordeling;
 • Je controleert op rechtmatige inkoop;
 • Je houdt de aanbestedingskalender actueel.

Contractbeheerder (ca. 30% van de werkzaamheden)
 • Centraal aanspreekpunt voor alle zaken op het gebied van IT-inkoop en -contractmanagement, voor zowel interne als externe partijen;
 • Je ontwerpt, richt in en onderhoudt een doelmatige administratieve organisatie op het vakgebied;
 • Regie voeren op het contract, met de nieuwe leverancier;
 • Opstellen van en onderhandelen over contracten, beoordelen van contracten op doel- en rechtmatigheid, onredelijke bedingen en valkuilen;
 • Je bewaakt de contractperformance en voert overleg met interne en externe medewerkers over geleverde diensten en producten;
 • Financiële bewaking van contracten en overeenkomsten;
 • Ontwikkelen en onderhouden van leveranciersrelatie;
 • Opstellen van adviezen en voorstellen op het gebied van inkoop en contractmanagement;
 • Interne controle op het naleven van de contactafspraken op de scholen;
 • Optreden als intermediair tussen de scholen en de leverancier.

Solliciteren

Het wervingsproces voor deze vacature wordt zowel intern als extern uitgezet. Het streven is om de functie zo spoedig mogelijk in te vullen. Het uitwerken van een case en een assessment na de interne procedure kan aan de orde zijn. 
 
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Annalies Zwart, directeur Bedrijfsvoering/ZAAM diensten via 06-55816912. 
 

Eisen

 • Aantoonbaar HBO+ werk- en denkniveau, bij voorkeur NEVI I en II of een vergelijk-bare relevante opleiding;
 • Affiniteit met IT;
 • Aantoonbare ervaring met inkoop en aanbesteding alsmede regievoering op contracten op tactisch niveau;
 • Integer en besluitvaardig;
 • Cijfermatig inzicht en kunnen werken met verschillende financiële systemen en MS Excel;
 • Gespreks- en onderhandelingspartner met overtuigingskracht;
 • Organisatiebewust zodat de klantvraag goed wordt vertaald in dienstverlening.