Vacature

14-3-2019

Groepsleekracht groep 4, Daltonschool
0,6

DE BREDE SELECTIE

DE BREDE SELECTIE is een samenwerkingsinitiatief van acht schoolbesturen en verzorgt oplossingen voor alle korte en langdurende vervangingen voor alle 110 openbare scholen  voor primair onderwijs in Amsterdam. De samenwerkende schoolbesturen zijn: AWBR, OOadA, STAIJ, Sirius, Innoord, STWT, Orion en VierTaal. 

DE BREDE SELECTIE zoekt voor korte en langdurende vervangingen op 110 gevarieerde openbare scholen in Amsterdam breed inzetbare, enthousiaste leerkrachten voor basis- en speciaal (basis)onderwijs.

 

Sector

Basisonderwijs

Omschrijving

Voor een openbare brede Daltonschool in Amsterdam West zijn wij op zoek naar een groepsleekracht voor de woensdag, donderdag en vrijdag (wtf 0,6).

Het is een groeiende, kleurrijke, gezellige, hedendaagse buurtschool. De school is gevestigd in een modern gebouw op de grens van de historische Spaarndammerbuurt en de nieuwe woonwijk in de voormalige Houthavens. In het gebouw zijn ook een peuterspeelzaal, een kinderdagverblijf en een buitenschoolse opvang gevestigd.
De school is sinds 22 november 2017 een gecertificeerde Daltonschool.

Momenteel zijn er vijf groepen 1/2, twee groepen 3, een groep 4, een groep 5, een groep 6 en een groep 7/8. Er is een intern begeleider en er zijn vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs en voor muziek. In 2019 is er een tweede groep 4 en is er een groep 7 en een groep 8.

Van sollicitanten verwachten wij dat zij:
o De opleiding aan de PABO (bijna) afgerond hebben
o Samen met collega’s werken aan een pedagogisch klimaat waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen
o Met het team werken aan de ontwikkeling van onze nieuwe, groeiende Daltonschool
o De uitgangspunten van Daltononderwijs en De Vreedzame School onderschrijven en bereid zijn om scholing daarvoor te volgen
o Bereid zijn om met combinatiegroepen te werken
o Zich inzetten om ouders bij het onderwijs te betrekken

Op de schoolis oog voor elkaars wel en wee. Je kunt rekenen op de steun van jouw ervaren duo, op de steun van de daltoncoördinatoren en van de intern begeleider. Als (startende) leerkracht krijg je begeleiding van een coach van het bestuur.
Je krijgt alle kansen om je te ontwikkelen en om jouw specifieke talenten in te zetten voor opvoeding en onderwijs.

Reacties graag onder referentienummer 8266