Vacature

10-1-2019

Co-teaching kleuters
0.8

De Kinderboom

Op de basisschool wordt de basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van leerlingen. Goed onderwijs in rekenen en taal vinden wij daarom heel belangrijk.
Wij investeren daar veel in. Tegelijk zien we dat in deze tijd ook andere vaardigheden een rol spelen. Vaardigheden die leerlingen helpen om actief mee te doen
in de samenleving. Bijvoorbeeld het (leren) tonen van respectvol gedrag, de kinderen leren zelfstandig werken, samenwerken en verantwoordelijkheid nemen.
Ook voor het omgaan met de computer, tablets en het internet hebben wij veel aandacht, onder meer door de inzet van de Snappet onderwijstablet.

Sector

Basisonderwijs

Omschrijving

Kom jij ons team versterken? In onze onderbouw komt tijdelijk een baan (0.8 fte)  beschikbaar. Samen leren leven dat leren we onze leerlingen op De Kinderboom. We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen omdat we alle kinderen gelijke kansen willen bieden. Je leert op de Kinderboom wat je nodig hebt voor de toekomst. Onze kleinschalige school staat in de Vogelbuurt in Amsterdam Noord.

Kom uit je comfortzone en versterk ons onderbouwteam! De onderbouw geeft haar onderwijs binnen één unit door middel van co-teaching. We zoeken iemand die kan aanpakken en een goede relatie met onze Amsterdammertjes kan opbouwen. Voor veel van onze leerlingen is de nederlandse taal niet de moedertaal. Van onze collega vragen we flexibiliteit en innovatief vermogen om in nauwe samenwerking het onderwijs aan onze jongste leerlingen vorm te geven. Wil je ons team (tijdelijk) komen versterken? Neem dan snel contact op.

Solliciteren

Voor verdere informatie kun je contact op met de directeur Alex Bakker 020-636 81 72. Sollicitaties svp met motivatiebriefje en CV naar alex.bakker@amsosonderwijs.nl

Eisen

Minimaal in bezit van een PABO diploma.